Międzynarodowy Dom Spotkań w Nasutowie

Miedzynarodowy Dom Spotkan Nasutow Logo
Miedzynarodowy Dom Spotkan Nasutow

Najnowsze aktualności

07.08.2023

Wymiana młodzieżowa "Za kulisami historii"

W dniach 24-28 lipca 2023 w naszym Domu Spotkań odbyła się wymiana młodzieżowa o tematyce historycznej.

Miedzynarodowy Dom Spotkan Nasutow
23.05.2023

Wschodni Kongres Młodych Liderów - Dzień 1

Przedstawiamy Państwu fotorelację z pierwszego dnia Wschodniego Kongresu Młodych Liderów. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom oraz Panelistom za tak liczny udział oraz wszystkim podmiotom, które przyczyniły się do realizacji tego wydarzenia.

Miedzynarodowy Dom Spotkan Nasutow
05.04.2023

Wymiana młodzieżowa "Międzynarodowy Dialog Liderów Jutra"

W dniach 29 marca - 2 kwietnia 2023 odbył się w Nasutowie projekt dla młodzieży pod nazwą "Międzynarodowy Dialog Liderów Jutra".

Miedzynarodowy Dom Spotkan Nasutow

Oferta Międzynarodowego Domu Spotkań

Głównym celem istnienia Międzynarodowego Domu Spotkań w Nasutowie jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w Unii Europejskiej i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.

Chcielibyśmy zaproponować Państwu wysokiej jakości ofertę, podążającą za współczesnymi wyzwaniami rynku pracy i edukacji.

Chcemy wraz z Państwem promować rozwój kapitału ludzkiego i społecznego poprzez podnoszenie kompetencji społecznych, obywatelskich i językowych, promować komunikację międzykulturową oraz odpowiedzialne funkcjonowanie w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Międzynarodowy Dom Spotkań w Nasutowie stanowi doskonałe zaplecze do realizacji powyższych celów

Realizujemy następujące aktywności:

 • Międzynarodowe wymiany młodzieży
 • Szkolenia kompetencji miękkich
 • Pikniki i eventy rodzinne
 • Pozaformalne zajęcia edukacyjne dla młodzieży
 • Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
 • Lekcje Europejskie z punktem informacji EUROPE DIRECT Lublin
 • Wschodni Kongres Młodych Liderów

Misja

Pracujemy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i solidarności między narodami.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską.

Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów. W swoich działaniach Fundacja kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez edukację wszystkich pokoleń wzmacnia idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.

Miedzynarodowy Dom Spotkan Nasutow Misja
Miedzynarodowy Dom Spotkan Nasutow Oferta Domu Nasutow Lublin
Oferta Domu Nasutów

Dom Nasutów jest miejscem spotkań młodzieży z różnych stron Europy i świata. Od początku naszego funkcjonowania dokładamy wszelkich starań, aby panowała w nim atmosfera iście domowa dzięki której młodzi mogą czuć się bezpiecznie i jednocześnie mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Nasz ośrodek oferuje szereg możliwości edukacyjnych: wymiany międzynarodowe w ramach różnorodnych programów edukacyjnych (Erasmus+, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundusz Wymiany Polsko-Litewskiej, Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży), warsztaty o różnorodnej tematyce, spotkania z ekspertami, obozy ekumeniczne, zajęcia integracyjne dla klas i szkół, zajęcia survivalowe. Nasza oferta programowa współtworzona przez kadrę Domu Nasutów, Fundacji Nowy Staw oraz współpracujących z nami trenerów i edukatorów obejmuje ofertę warsztatów:

 • - historycznych
 • - plastycznych
 • - fotograficznych
 • - muzycznych
 • - ogólnorozwojowych - w tym kształcących kompetencje społeczne

W naszym domu możliwa jest realizacja własnych projektów zainicjowanych przez liderów z kraju i zza granicy: pracowników NGO, grup nieformalnych, nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół. Ponadto realizujemy własne projekty i zapraszamy młodych do ich współtworzenia (od momentu pisania do realizacji działań w Nasutowie).

Posiadamy wiele partnerstw z innymi Domami Spotkań w kraju i za granicą czyniąc naszą ofertę bardziej urozmaiconą poprzez wzajemne ubogacanie się dobrymi praktykami w zakresie pracy edukacyjnej z młodzieżą.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi organizacjami i grupami nieformalnymi, którym zależy na wspomaganiu młodzieży w ich szeroko pojętym rozwoju.

Jeśli chcesz przyjechać do naszego Domu i skorzystać z ofert edukacyjnej – zapraszamy do kontaktu.

Nasz zespół

Zespół Międzynarodowego Domu Spotkań w Nasutowie to nie tylko gościnna i otwarta obsługa Domu Nasutów, ale również doświadczone koordynatorki i koordynatorzy, wyspecjalizowani w realizowaniu wymian międzynarodowych, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.

Poznaj nasz cały zespół
Miedzynarodowy Dom Spotkan Nasutow Logo
Nasze priorytety
Lokalizacja

Dom Nasutów to miejsce w którym poszanowanie i kultywowanie tradycji spotyka się z różnorodnością i dynamiką współczesnych form wypoczynku. Położenie Domu wśród malowniczych kozłowieckich lasów, zaplecze noclegowe i sprawdzona, wielokrotnie nagradzana kuchnia, zachęcają do dłuższych pobytów. Dom Nasutów to również przestrzenie edukacyjne i pomieszczenia konferencyjne o wysokim standardzie.

Doświadczenie

Zespół Międzynarodowego Domu Spotkań w Nasutowie to nie tylko gościnna i otwarta obsługa Domu Nasutów, ale również doświadczone koordynatorki, facylitatorki oraz animatorki, wyspecjalizowane w realizowaniu wymian międzynarodowych, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.

Partnerstwa

Priorytetem Międzynarodowego Domu Spotkań jest nawiązywanie trwałych relacji i przyjaźni z partnerami zagranicznymi, realizowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.

Rezultaty

Dom Nasutów, podczas dekad aktywności gościł setki osób, oraz dziesiątki wymian międzynarodowych. Dokładamy szczególnych starań aby wszystkie działania zmieniały życie uczestników na lepsze, podnosiły kompetencje i poszerzały wiedzę a także były zwieńczone trwałymi rezultatami.